Corporate Identity
Kreujemy sferę wizualną Twojego biznesu, manifestując korporacyjną kulturę Twojej firmy. Tworzymy strony internetowe, logotypy et cetera.

Rozwiązania IT
Staramy się aby Twój biznes był bardziej komunikatywny. Tworzymy różnorodne  rozwiązania IT, aby przepływ informacji pomiędzy Tobą i Twoimi pracownikami był jeszcze bardziej wydajny.

E-PR
Interaktywny public relations. Komunikujemy Twój biznes z publiką, używając przy tym zarówno klasycznych, jak i niestandardowych kanałów dostępu. Korzystamy z portali społecznościowych, blogów, wyszukiwarek internetowych, opiniowania et cetera.

Event marketing
Organizujemy wydarzenia tematycznie bezpośrednio związane z Twoim biznesem. Zwiększamy tym samym rozpoznawalność Twoich produktów, usług, czy całej organizacji.

Media relations
Współpracujemy z różnorodnymi mediami. Za pomocą tej formy komunikacji informujemy publikę o Twoich pomysłach, produktach czy serwisach. Pracujemy z czasopismami, gazetami, magazynami, radiem, telewizją i wydawcami.

Sponsoring
Sponsoring - aktywnie wspieramy wymianę biznesową pomiędzy Tobą, a poszczególnymi jednostkami na rynku.

Reklama
Organizujemy kreatywne akcje marketingowe, używając takich instrumentów jak np. ambient marketing, pokazujemy Twój potencjał wyłącznie w oryginalny sposób.

Publikacje
Łączymy Ciebie z wydawcami w celu komercjalizacji Twojej pracy. Współpracujemy z domami wydawniczymi w całej Europie.

Druk
Tworzymy koncepty, i drukujemy materiały dla Twojego biznesu.

Komunikacja kryzysowa
W czasie kryzysu, pomagamy odpowiedzieć na indywidualne potrzeby klientów, czy całych organizacji.

Coaching
Trenujemy Twoich pracowników, nauczając ich wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu umiejętności komunikacyjnych.